Bare Minerals遮瑕粉与矿物粉底试用真相,撸主老脸都豁粗去了好么

( ̄ヘ ̄o* )!),直接真相奏起!! Bare Minerals 遮瑕粉and Bare Minerals Matte 褪光吸油 买回来一直没怎么用过,这次果断拿来配矿物粉底发现灰常合适!因为这款毕竟不是散粉 se3322.comwwww.92avtt.com